® ใบอนุญาตเลขที่ 11/09624
เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 9.00 - 21.00 น.
ซ่อน

พบทัวร์ ทัวร์พม่า 35 พีเรียดจาก จาก 4 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด BODA221090

YFD01 มิงกะลาบา... พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน2คืน

  • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง
12 ส.ค. - 30 ต.ค. 65 (9 ช่วงวันเดินทาง)
12 ส.ค. 65 - 14 ส.ค. 65
26 ส.ค. 65 - 28 ส.ค. 65
9 ก.ย. 65 - 11 ก.ย. 65
23 ก.ย. 65 - 25 ก.ย. 65
30 ก.ย. 65 - 2 ต.ค. 65
7 ต.ค. 65 - 9 ต.ค. 65
14 ต.ค. 65 - 16 ต.ค. 65
21 ต.ค. 65 - 23 ต.ค. 65
28 ต.ค. 65 - 30 ต.ค. 65
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
12,888
ทัวร์โค๊ด BODA221270

YFD01 มิงกะลาบา... พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน2คืน

  • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง
12 ส.ค. - 30 ต.ค. 65 (9 ช่วงวันเดินทาง)
12 ส.ค. 65 - 14 ส.ค. 65
26 ส.ค. 65 - 28 ส.ค. 65
9 ก.ย. 65 - 11 ก.ย. 65
23 ก.ย. 65 - 25 ก.ย. 65
30 ก.ย. 65 - 2 ต.ค. 65
7 ต.ค. 65 - 9 ต.ค. 65
14 ต.ค. 65 - 16 ต.ค. 65
21 ต.ค. 65 - 23 ต.ค. 65
28 ต.ค. 65 - 30 ต.ค. 65
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
12,888
ทัวร์โค๊ด BODA220820

มหัศจรรย์..พม่า ย่างกุ้ง ต้อนรับเปิดประเทศ

  • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง
12 ส.ค. - 30 ต.ค. 65 (8 ช่วงวันเดินทาง)
12 ส.ค. 65 - 14 ส.ค. 65
26 ส.ค. 65 - 28 ส.ค. 65
9 ก.ย. 65 - 11 ก.ย. 65
16 ก.ย. 65 - 18 ก.ย. 65
23 ก.ย. 65 - 25 ก.ย. 65
14 ต.ค. 65 - 16 ต.ค. 65
21 ต.ค. 65 - 23 ต.ค. 65
28 ต.ค. 65 - 30 ต.ค. 65
 NOK Airlines
เริ่มต้น
12,999
ทัวร์โค๊ด BODA220877

มหัศจรรย์...MYANMAR ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม

  • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง
12 ส.ค. - 30 ต.ค. 65 (9 ช่วงวันเดินทาง)
12 ส.ค. 65 - 14 ส.ค. 65
19 ส.ค. 65 - 21 ส.ค. 65
26 ส.ค. 65 - 28 ส.ค. 65
9 ก.ย. 65 - 11 ก.ย. 65
16 ก.ย. 65 - 18 ก.ย. 65
23 ก.ย. 65 - 25 ก.ย. 65
14 ต.ค. 65 - 16 ต.ค. 65
21 ต.ค. 65 - 23 ต.ค. 65
28 ต.ค. 65 - 30 ต.ค. 65
 NOK Airlines
เริ่มต้น
12,999